Algemene voorwaarden

 

 

Door het maken van een afspraak gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Aafke’s KnipOut.

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Aafke’s KnipOut en de klant voor zover van de voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Diensten

Aafke’s KnipOut zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en goed vakmanschap uitvoeren. Mocht de klant niet tevreden zijn dan is er een garantie van 1 week. Deze garantie vervalt indien de klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

 

3. Afspraken

Kan de klant een afspraak niet nakomen dan dient dat 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Doet de klant dit niet dan wordt er 50% van de besproken behandeling in rekening gebracht. Tenzij anders is afgesproken.

 

4. Betaling

Aafke’s KnipOut vermeld alle prijzen incl BTW op de website. De klant dient direct na afloop contant te betalen. Tevens is er een mogelijkheid om het via de bank over te maken, dit in overleg tussen Aafke’s KnipOut en de klant.

 

5. Aansprakelijkheid

Aafke’s KnipOut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Aafke’s KnipOut is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Aafke’s KnipOut is niet aansprakelijk voor beschadigingen van persoonlijke eigendommen in welke vorm dan ook.